Ed. tehnologică
florin987
2024-01-15 11:41:06
Referat cu titlul "Meseria bratara de aur" (orice meserie la alegere).
Răspunsuri la întrebare
BeatriceNicoleta69
2024-01-15 14:02:44

Eseu despre meseria de profesor(am primit 10 pt ea) A fi dascăl este o artă. Adevăraţii dascăli sunt cei care reuşesc să te facă să-iiubeşti pe ei , dar şi materia predată de ei. Educatorul are o misiune grea, dar şifrumoasă: formarea unor personalităţi autonome care să se poată integra însocietate, cu capacităţi de gândire critică şi creativă, cu un profil moral demn deurmat şi cu o înaltă profesionalitate. ,,Meseria de profesor este o mare şi frumoasă profesiune, care nu seamănă cunici o alta, o meserie care nu se părăseşte seara odată cu hainele de lucru. Omeserie aspră şi plăcută, umilă şi mândră, exigentă şi liberă, o meserie în caremediocritatea nu este permisă, unde pregătirea excepţională este abia satisfăcătoare,o meserie care epuizează şi înviorează, care te dispersează şi exaltă, o meserie încare a şti nu înseamnă nimic fără emoţie, în care dragostea e sterilă fără forţaspirituală, o meserie când apăsătoare, când implacabilă, ingrată şi plină de farmec”. Mulţi cred că a fi dascăl înseamnă doar a prezenta informaţii în faţaînvăţăceilor, a evalua nivelul acestora şi a realiza un clasament pe bazanotelor.Acestă meserie este mult mai profundă, solicită calităţi speciale. Cei caredorescsă urmeze o carieră didactică trebuie să găndească foarte bine inainte deaface acest pas. Trebuie să fie conştient de importanţa profesiei, pentru că a fi profesor înseamnă să te dedici celor pe care îi educi, să le oferi dragostea şirespectul tău, să ai sentimente pozitive faţă de ei.Eşti răspunzător în faţa lor, a părinţilor şi a societăţii de felul în care le influenţezi viaţa. Cariera didactică nu este,,o manta de vreme rea” ,o urmezi numai dacă îţi place, dacă ai vocaţie, nu doar atunci cînd viaţa te refuză în alte locuri. 

Adăugați un răspuns