Matematică
lolipop12334
2024-02-20 19:08:36
[latex] left { {{x+y=10} atop {2x-y=-1}} ight. [/latex] ajutatima varog
Răspunsuri la întrebare
Roski
2024-02-20 22:44:52

Este foarte simplu. x+y=10 => x= 10-y Dupa ce am scos pe ,,x,, din prima ecuatie , il inlocuim in a doua 2(10-y) - y= -1 20-2y-y=-1 20-3y=-1  20+1=3y 21=3y y=[latex] frac{21}{3} [/latex] y=7 x=10-7 x=3

Iamamtachgh
2024-02-20 22:46:07

{x+y=10 {2x-y=-1 3x   /=9 x=9/3 x=3 din x+y=10, rezulta 3+y=10 y=10-3 y=7

Adăugați un răspuns