Limba română
SEBASTIAN03
2015-11-01 20:05:21
cine ma poate ajuta cu un text argumentativ despre :ROLUL BIBLIOTECILOR PUBLICE" VA ROOOOOOG
Răspunsuri la întrebare
corinacireasa
2015-11-02 00:19:35

FUNCTIILE BIBLIOTECII PUBLICEÎN SOCIETATEA CONTEMPORANA*Prof. univ. dr. Mircea RegnealaProbleme generaleÎn epoca informatiei, totul se desfasoara într-un ritm nemaiîntâlnitvreodata. Bibliotecile, institutii prin traditie conservatoare, sunt si ele supuseunei presiuni sociale si culturale intense, cu consecinte imprevizibile asupraprofesiei însasi, precum si asupra institutiei bibliotecare.Toata lumea este astazi de acord ca biblioteca actuala ofera serviciifizice si servicii virtuale.Biblioteca publica caracterizata prin colectii enciclopedice sicategorii extrem de diverse de cititori încearca si ea sa raspundadezideratelor actuale.Conform celor mai avizati specialisti biblioteca publicacontemporana trebuie sa îndeplineasca astazi urmatoarele deziderate:− sa puna la dispozitia cititorilor documente culturale si deinformare actualizate, sub diferite formate, astfel organizateîncât accesul la ele sa fie foarte rapid;– sa dispuna de personal profesional;– sa dispuna de programe informatizate care sa raspundanormelor internationale;– sa fie conectata la retele nationale si internationale deinformare.Rolul sau traditional ca institutie de cultura si de educatie nu vadisparea ci va fi extins prin serviciile moderne de informare si deconsiliere.Biblioteca municipala este un centru cultural local la care populatiaare acces pentru nevoi culturale si intelectuale.Documentele din biblioteci sunt astazi disponibile sub mai multeformate si pe diferiti suporti. Serviciile de informare de care trebuie sa* Studiul acesta este rodul participarii autorului la întâlniri internationale organizate subegida EBLIDA.16dispuna bibliotecile trebuie organizate în asa fel încât sa poata fi exploatatioptim de catre utilizatori îndeosebi acesti noi suporti informationali.Pentru a-si îndeplini misiunea, biblioteca publica trebuie saraspunda cerintelor deopotriva la nivel local, regional, national siinternational. Fiecare nivel trebuie sa preia si sa dezvolte acele activitaticare sunt imperios cerute de utilizatori.La nivel local – într-o comuna, o zona rezidentiala sau un oras,biblioteca publica are urmatoarele atributii:− sa ofere documente pentru întreaga populatie;− sa fie un refugiu cultural pentru colectivitate;− sa ofere acces la cultura si la universul informational;− sa ofere informatii privitoare la colectii;− sa detina un serviciu de informare si de acces la informatii;− sa îndrume utilizatorii în cautarea documentara independenta;− sa prelucreze informatiile locale;− sa difuzeze cunostintele de baza privitoare la drepturilecetateanului;− sa intre în legatura directa cu serviciile publice locale;− sa intre în legatura cu serviciile private locale;− sa ofere servicii de informare institutiilor si industriei locale;− sa fie un forum de dezbatere pentru activitatile civice;− sa organizeze o retea de voluntari, sprijinitori ai bibliotecii;− sa organizeze evenimente si servicii culturale.La nivel regional, biblioteca publica are urmatoarele atributii:− sa prelucreze si sa gestioneze informatii regionale cu parteneriregionali (de exemplu, producând în comun cu muzee si arhivemetadate referitoare la cultura regionala);− sa ofere servicii interbibliotecare eficiente;− sa fie în retea cu serviciile culturale regionale.La nivel national, biblioteca publica are urmatoarele atributii:− sa ofere servicii de informare cetatenilor de pe tot cuprinsultarii;− sa se constituie într-o biblioteca electronica;− sa contribuie la actualizarea bancilor de date nationale;− sa produca metadate sau cataloage colective;− sa ofere servicii interbibliotecare eficiente;− sa produca licente nationale;− sa ofere servicii de logistica.La nivel international, biblioteca publica are urmatoarele atributii:17− sa ofere resurse si procese de cunoastere globala, precum siacces la metadatele produse global;− sa gestioneze informatia proprie si sa o puna la dispozitiaoricarui stat din lume;− sa ofere acces virtual pentru oamenii din strainatate originaridin tara respectiva care efectueaza cercetari genealogice.În viziunea Uniunii Europene, biblioteca publica trebuie sa fie oinstitutie activa si eficienta în care oamenii au usor acces. Ea prezintaurmatoarele caracteristici:− este deschisa tuturor reprezentând un element al democratiei;− valorifica patrimoniul cultural si sprijina pluralitatea culturilor;− formeaza si întretine spiritul comunitar;− adauga valoare documentelor selectionând si organizând diferitecolectii de documente;− constituie un mediu de învatare ajutând persoanele de toatevârstele care doresc sa învete;− constituie un mediu de lucru eficient al profesionistilorcompetenti;− formeaza o retea cu partenerii, facând colectiile si serviciiledisponibile local;− colectiile si serviciile sunt accesibile prin retele (bibliotecidigitale);− reprezinta un partener eficient care poate contribui la succesul siprosperitatea regiunii.

Adăugați un răspuns