Matematică
palicu
2015-10-29 05:20:06
Trapezul dreptunghic ABCD cu AB ║ CD, m (∡D)=90°, are m(∡B)=45° si diagonala AC⊥BC. Stiind ca BC = 16 cm, calculati a) Perimetul trapezului b)Lungimile diagonalei sale
Răspunsuri la întrebare
dianadaroczi
2015-10-29 06:46:21

Ducem CE perpendicular pe AB, triunghiul CEB e dreptunghic isoscel, deci CE=EB, aplicam Pitagora si avem   2CEpatrat=256, CE=radical din 128=8radical din 2, rezulta CE=AD=8radical din 2, AE=CE pt ca triunghiul AEC e dreptunghic isoscel(unghiul ACE=90-45=45=UNGHIUL cae), DECI AB=16radical din2 Deci perimetrul e AB+BC+CD+DA=16radical din 2+16+8radical din 2+8radical din 2=32radical din 2+16 b)AC=rtadical din(AB patrat-BCpatrat)=....inlocuieste si tu valorile, ca nu mai am timp, apoi BD=radical din(ABpatrat+AD patrat)...inlocuieste tu

Adăugați un răspuns