Matematică
1997
2015-10-29 13:45:21
fie functia f(x)=-2x+3, determinati valorile reale ale lui x, pentru care functia ia valori negative
Răspunsuri la întrebare
vasea9978
2015-10-29 16:33:46

[latex]-2x+3<0,;sau;2x>3,;sau;x>dfrac{3}2,;deci;xinleft(dfrac{3}2,+infty ight).[/latex]Green eyes.

Adăugați un răspuns